Top
TRẠM XLNT CO.OP MART MBC
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT CO.OP MART MBC
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Co.op Mark MBC
Công suất : Công suất: Q = 30 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Sài Gòn Co.op Tân Phú
Địa điểm thực hiện : Quận Tân Phú, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT CO.OP MART MBC
TRẠM XLNT CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XLNT KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN