Top
TRẠM XLNT CO.OP MART VĨNH LONG
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT CO.OP MART VĨNH LONG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Co.op Mart Vĩnh Long
Công suất :  Q = 80 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Liên Hiệp HTX Thương Mại Tp.HCM
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Vĩnh Long
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT CO.OP MART MBC
TRẠM XLNT CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XLNT KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN