Top
TRẠM XLNT KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Khu thương mại Bình Điền
Công suất :  Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA
Địa điểm thực hiện : Quận Bình Chánh, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT CO.OP MART MBC
TRẠM XLNT CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XLNT KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN