Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm
Công suất : Q = 150 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Long Uyên
Địa điểm thực hiện : Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI