Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Dừa Lương Quới
Công suất :  Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Chế biến Đừa Lương Quới
Địa điểm thực hiện : Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI