TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN FRESH FISH 1 Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN FRESH FISH 1
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN FRESH FISH 1
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Fresh Fish 1
Công suất : Q = 1.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện :  
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác
XÂY DỰNG MỚI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II
NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE