Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN FRESH FISH 1
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN FRESH FISH 1
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Fresh Fish 1
Công suất : Q = 1.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Fresh Fish 1
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN