Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÒ ĐÀNG AN HIỆP
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÒ ĐÀNG AN HIỆP
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp
Công suất : Q = 400 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC

 

Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN