TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHITIN VIỆT NAM FOOD Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHITIN VIỆT NAM FOOD
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHITIN VIỆT NAM FOOD
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Chitin Việt Nam Food
Công suất : Công suất: Q = 600 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Việt Nam Food
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Cà Mau
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác
XÂY DỰNG MỚI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II
NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE