TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN SÔNG TIỀN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN SÔNG TIỀN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN SÔNG TIỀN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Sông Tiền
Công suất : Q = 1200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Tô Châu
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Thủy Sản
Các dự án khác
XÂY DỰNG MỚI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II
NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE