Top
TRẠM XLNT CHẾ BIẾN THỦY SẢN SÔNG TIỀN Q = 500 m3/ngày.đêm
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT CHẾ BIẾN THỦY SẢN SÔNG TIỀN Q = 500 m3/ngày.đêm
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Sông Tiền
Công suất :  Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Tô Châu
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XLNT XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN