Top
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải nước thải tập trung KCN Nam Đồng Phú
Công suất : Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Phước
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC 
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN