HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
Chi tiết dự án
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
Tên công trình : HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
Công suất :  Q = 21.000 m3
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải:                                  Xử lý nước thải khu công nghiệp
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2