HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Chi tiết dự án
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Tên công trình : HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN 
Sức chứa :  
Chủ đầu tư : Lực lượng Thanh Niên Xung Phong TP.HCM
Địa điểm thực hiện : TP. HCM
Phạm vi công việc : Xây lắp
Loại hình xử lý nước thải:                                  Hồ Sự Cố
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2