TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
Công suất : Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Xây lắp
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Cụm Công Nghiệp
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2