NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN NHỊ XUÂN 
Công suất : Q = 500 m3/ngày.đêm 
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP.HCM
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Khu Công Nghiệp
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2