Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN NHỊ XUÂN 
Công suất : Q = 500 m3/ngày.đêm 
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP.HCM
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Khu Công Nghiệp
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 1 - GIAI ĐOẠN 3
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG MỞ RỘNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH 4000 m3