Top
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN NHỊ XUÂN 
Công suất : Q = 500 m3/ngày.đêm 
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP.HCM
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN