Top
TRẠM XLNT KCN XUYÊN Á
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT KCN XUYÊN Á
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải KCN Xuyên Á (KCN Dệt Nhuộm)
Công suất : Công suất: Q = 3.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Ngọc Phong
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN