NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC - NHÀ BÈ Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC - NHÀ BÈ
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC - NHÀ BÈ
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước
Công suất : Công suất: Q = 3.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Huyện Nhà Bè
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2
CỤM HÓA LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HẢI SƠN