TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HATCHERY CP KIÊN GIANG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HATCHERY CP KIÊN GIANG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HATCHERY CP KIÊN GIANG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Hatchery CP Kiên Giang
Công suất : Công suất: Q = 820 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 14:2008/BTNMT, cột B & Quy chuẩn xử lý của Thái Lan
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Kiên Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM