CỤM HÓA LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HẢI SƠN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
CỤM HÓA LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HẢI SƠN
Chi tiết dự án
CỤM HÓA LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HẢI SƠN
Tên công trình : CỤM HÓA LÝ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN
Công suất : Q = 6.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Hải Sơn
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị Cụm Hóa lý (Hệ Hóa Lý và Lắng Bậc 2
Loại hình xử lý nước thải:          Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2