HỒ TIẾP NHẬN - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỒ TIẾP NHẬN - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á
Chi tiết dự án
HỒ TIẾP NHẬN - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á
Tên công trình : HỒ TIẾP NHẬN - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á
Sức chứa : Q = 18.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Ngọc Phong
Địa điểm thực hiện : Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Thi công hồ tiếp nhận nước thải - Phương án gia cố Taluy Bê tông cốt thép, trải bạt HDPE 
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác
HỒ SỰ CỐ CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP
HỒ SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN 1
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP KCN TÂN ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2