Top
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
Tên công trình : Trạm XLNT Khu Công Nghiệp Bàu Bàng Mở Rộng
Công suất : Q = 4000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC Corp)
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A 
Địa điểm thực hiện : Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA
NHÀ MÁY XLNT KCN BÀU BÀNG MỞ RỘNG
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT KCN NHỊ XUÂN