Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
Tên công trình : Trạm XLNT Cơ Sở Xã Hội Nhị Xuân (Hóc Môn)
Công suất : Q = 250 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B và QCVN 22: 2010/BTNMT, cột B.
Địa điểm thực hiện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Nước Thải Sinh Hoạt
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2 ( LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 (DAK NÔNG)