TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ OT MOTOR VINA Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ OT MOTOR VINA
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ OT MOTOR VINA
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ
Công suất :  Q = 51 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH OT Motor Vina
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý :  
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải:                                  Xử lý nước thải xi mạ, sinh hoạt
Các dự án khác