TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG) Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)
Tên công trình : Trạm XLNT Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 3 ( Bình Dương)
Công suất : Q = 250 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A.
Địa điểm thực hiện : Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Nước Thải Sinh Hoạt
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ TỈNH TRÀ VINH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH SÀI GÒN MAY MẶC XUẤT KHẨU
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2 ( LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)