TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 (DAK NÔNG) Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 (DAK NÔNG)
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 (DAK NÔNG)
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 1 (Dak Nông)
Công suất : Công suất: Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đak Nông
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B và QCVN 22: 2010/BTNMT, cột B
Loại hình xử lý nước thải: Nước Thải Sinh Hoạt
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ TỈNH TRÀ VINH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH SÀI GÒN MAY MẶC XUẤT KHẨU
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2 ( LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ XÃ HỘI NHỊ XUÂN (HÓC MÔN - TP. HCM)
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)