Top
TRẠM XLNT RỈ RÁC BÃI CHÔN LẮP PHƯỚC HIỆP - CỦ CHI
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT RỈ RÁC BÃI CHÔN LẮP PHƯỚC HIỆP - CỦ CHI
Tên công trình : Trạm xử lý nước rỉ rác Bãi Chôn Lắp Hiệp Phước - Củ Chi
Công suất : Công suất: Q = 400 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Tp.HCM
Địa điểm thực hiện : Hiệp Phước, Củ Chi
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP NAM SƠN
TRẠM XLNT RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT
TRẠM XLNT RỈ RÁC BÃI CHÔN LẮP PHƯỚC HIỆP - CỦ CHI