TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
Công suất :  Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Môi Trường Quý Tiến
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phạm vi công việc : Lắp đặt thiết bị
Loại hình xử lý nước thải:                                  Xử lý nước thải rỉ rác
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY C.P. ĐỒNG NAI
HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
02 BỂ PCCC 750M3 + 1200M3 VÀ BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GLOBAL RUNNING
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN