TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Công suất : Q = 35 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH KIM LOẠI DAZHEN 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý :  
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải nhà máy Kim Loại
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN