TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN
Công suất : Q = 35 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH KIM LOẠI DAZHEN 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải nhà máy Kim Loại
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY C.P. ĐỒNG NAI
HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
02 BỂ PCCC 750M3 + 1200M3 VÀ BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GLOBAL RUNNING
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN