HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
Tên công trình: HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Việt Sơn
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Trạm bơm Khu Công Nghiệp
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY C.P. ĐỒNG NAI
HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP CHO KCN THÁI HÒA
02 BỂ PCCC 750M3 + 1200M3 VÀ BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GLOBAL RUNNING
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KIM LOẠI DAZHEN