Top
HỆ THỐNG XLNT BỆNH VIỆN 30-4
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XLNT BỆNH VIỆN 30-4
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 30-4
Công suất :  Q = 350 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Bệnh viện 30-4 Thuộc Tổng Cục IV
Địa điểm thực hiện : Quận 5, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
TRẠM XLNT BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH - TP . HỒ CHÍ MINH
HỆ THỐNG XLNT BỆNH VIỆN 30-4