Top
Tin tức Tin nội bộ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2017

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2017


Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã nhận được sự đầu tư của các doanh nghiệp trong nước một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường vẫn luôn được sở ban ngành tỉnh Đồng Tháp quan tâm và chú trọng. Vì thế, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị hằng năm để giải thích, cập nhật các thông tư, nghị định của chính phủ về công tác bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28-11-2017, tại Hội trường Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng Công ty Môi Trường Văn Lang tổ chức Hội Nghị Tập Huấn Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Tháp năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có hiệu lực được ban hành trong năm 2017, có thể kể đến như: thông tư 31/2016/TT-BTNMT - bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, các tiêu chí môi trường trong ngành thủy sản. Ngoài ra các doanh nghiệp còn được phổ biến các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải nguy hại và công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

 

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cập nhật thông tin và quy định mới về công tác bảo vệ môi trường; Nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, lập kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường tại đơn vị. Hội nghị còn là cơ hội để trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường, nhằm giúp các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Mội số hình ảnh tại buổi hội nghị: