Top
Tin tức Tin công trình Lễ Bàn Giao Công Trình : "Trạm XLNT Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 3 (Bình Dương)"

Lễ Bàn Giao Công Trình : "Trạm XLNT Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 3 (Bình Dương)"


LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH : "TRẠM XLNT CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3 (BÌNH DƯƠNG)" được tổ chức vào sáng ngày 19/10/2017 với sự tham gia của đại diện Chủ Đầu TưLực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP. Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công Công Ty Môi Trường Văn Lang cùng với các Bên Liên Quan.

Với đặc thù là trường nằm ở vùng sâu của địa bàn cùng với đường sá vận chuyển vật tư tương đối xa gây trở ngại cho thời gian thi công. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và trách nhiệm tập thể nhân viên Văn Lang và sự giúp đỡ hết mình của Chủ Đầu Tư. Công trình đã chính thức được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ và yêu cầu thiết kế ban đầu.

Trạm XLNT Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 3 (Bình Dương) là một trong chuỗi 4 trường mà Văn Lang trực tiếp làm nhà thầu thi công chính. Khi đưa vào hoạt động Trạm XLNT sẽ giải quyết mọi nguồn nước thải Cơ Sở. Góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh của địa bàn của tỉnh Bình Dương.

Dự Án với công suất Q = 250m3/ngày.đêm, do nhà thầu: Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang thực hiện. Nước thải đầu ra đạt QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Đại Diện Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại Diện Chủ Đầu Tư Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Số 3

Đại Diện Nhà Thầu Thi Công 

Đại Diện Đơn Vị Tư Vấn Thiết Kế Công Ty Khang Thịnh

Đại Diện Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Công Ty ENVITOP