Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Bột cá Ngọc Dung
Công suất : Công suất: Q = 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH TM & SX Ngọc Dung
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác