Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến bột cá KG Việt Nam
Công suất : Q = 50 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Bột Cá KG Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Kiên Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác