Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến bột cá Trí Hưng
Công suất : Q = 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH SX TM XNK Trí Hưng
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Hậu Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ MINH TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ THIÊN QUỲNH