Top
TRẠM XLNT NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy bột cá và nhà máy vi sinh CP Bến Tre
Công suất :  Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ MINH TÂM
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XLNT NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
TRẠM XLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ THIÊN QUỲNH