Top
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Bình (KCN Dệt Nhuộm)
Công suất : Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Phát triển KCN Long Bình
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác