LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN "CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tin công trình > LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN "CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN "CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM

(Văn Lang) Lễ khởi công dự án “ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam” được tổ chức vào sáng ngày 07/02/2018 với sự tham gia của Chủ Đầu Tư và đại diện Công Ty Môi Trường Văn Lang.

Trạm xử lý nước thải hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam với công suất Q = 80 m3/ngày đã đi vào hoạt động từ năm 2008 và nay được cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải này trong đầu năm 2018. Nước thải phát sinh từ 3 nguồn: nước thải từ quá trình chế biến thức ăn nuôi tôm, thức ăn nuôi cá và nước thải sinh hoạt của công nhân.

Là một doanh nghiệp rất quan tâm đến vấn đề môi trường, trước tình hình trên, Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam có nhu cầu cải tạo trạm xử lý nước thải trên để đảm bảo đạt quy chuẩn chất lượng nước đầu ra.

Mục tiêu hướng đến của công nghệ xử lý là nước thải sau khi xử lý được thải vào nguồn tiếp nhận cần đảm bảo đạt được các quy chuẩn xả thải theo quy định về môi trường của địa phương và của nhà nước hiện hành. Nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

Được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, Trạm cải tạo hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam với công suất  Q= 80 m3/ngày.đêm, do nhà thầu Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang đảm nhận. Chúng tôi cam kết, khi hệ thống đi vào hoạt động, chất lượng nước sẽ được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi khởi công: