THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE
details
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE
Project Name :

The Textile Wastewater Treatment Plant of Yarn – Thread Dyeing Factory,Phuc Long Industrial Zone, Long An Province 

Capaticy :  Q = 100 m3/ day
Investor :

Investment and Construction Phuc Long Co.,Ltd

Effuent Standards QCVN 40:2011/BTNMT, Column A
Address : Long An Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment Textile
Orther Projects
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF PHUC TOAN THINH CO., LTD
TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF PATEL CO., LTD
REUSABLE WATER TREATMENT SYSTEM OF SIGMA - LONG AN
WATER-PUMPING STATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN NHON TRACH 6 INDUSTRIAL PARK
TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF MIN WIE CO., LTD
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF FAR EASTERN CO., LTD