LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT
details
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT
Project Name :

Leachate Wastewater Treatment Plant Of Nam Son – Ha Noi Landfill  

Capaticy : Q = 200 m3/ day
Investor :  
Effluent Standard:  
Location : Nam Son - Ha Noi Landfill
Scope of work : EPC 
Type of wastewater treatment: Leachate Wastewater Treatment
Orther Projects
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL
HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT