LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL
details
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL
Project Name :

Leachate Wastewater Treatment Plant of Go Cat Landfill   

Capaticy : Q = 400 m3/ day
Investor : Ho Chi Minh City Urban Environment Co., Ltd
Effluent Standard:  
Address : Binh Chanh District, HCM City
Scope of work : EPC 
Type of wastewater treatment: Leachate Wastewater Treatment

 

Orther Projects
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL
HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT