HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT
details
HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT
Project Name :

Hiep Phuoc Leachate Wastewater Treatment Plant - Cu Chi

Capaticy : Q = 400 m3/ day
Investor : Ho Chi Minh City Urban Environment Co., Ltd 
Effluent Standard:

 

Location : Cu Chi District, HCM City
Scope of work : EPC General
Type of wastewater treatment: Leachate Wastewater Treatment
Orther Projects
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM SON – HA NOI LANDFILL PLANT
LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF GO CAT LANDFILL
HIEP PHUOC LEACHATE WASTEWATER TREATMENT PLANT