THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TAN DONG HIEP INDUSTRIAL ZONE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TAN DONG HIEP INDUSTRIAL ZONE
details
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TAN DONG HIEP INDUSTRIAL ZONE
Project Name : The Wastewater Treatment Plant of Tan Dong Hiep Industrial Zone
Capaticy : Q = 5.000 m3/ day
Investor :

Phu My Co., Ltd

Effuent Standards QCVN 40:2011/BTNMT, Column A
Address : Binh Duong Province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Industrial Wastewater Treatment
Orther Projects
WASTE WATER TREATMENT PLANT IN THOI HOA INDUSTRIAL PARK
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR INDUSTRIAL ZONE TMTC, TAY NINH PROVINCE
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM DONG PHU INDUSTRIAL ZONE (STAGE 1)
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF LONG BINH INDUSTRIAL ZONE (TEXTILE INDUSTRIAL ZONE) (STAGE 2)
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NHI XUAN INDUSTRIAL CLUSTER