THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
details
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
Project Name :

The Wastewater Treatment Plant Of Bau Bang Expanded Industrial Zone

Capaticy : Q = 4.000 m3/day
Investor : Becamex IDC Corp (Becamex IDC Corp)
Effuent Standards: QCVN 40: 2011 / BTNMT, column A
Address: Binh Duong Province
Scope of work : EPC Gereral
Type of wastewater treatment: Waste Water Treatment Industrial Park 
Orther Projects
WASTE WATER TREATMENT PLANT IN MY PHUOC 1 INDUSTRIAL PARK
WASTE WATER TREATMENT PLANT IN THOI HOA INDUSTRIAL PARK
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF BAU BAU EXPANDED INDUSTRIAL ZONE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR INDUSTRIAL ZONE TMTC, TAY NINH PROVINCE
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF NAM DONG PHU INDUSTRIAL ZONE (STAGE 1)
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF LONG BINH INDUSTRIAL ZONE (TEXTILE INDUSTRIAL ZONE) (STAGE 2)