Bằng Chứng Nhận Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương Năm 2017 Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tin tức Giải thưởng Bằng Chứng Nhận Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương Năm 2017

Bằng Chứng Nhận Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương Năm 2017


Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức hàng năm nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu Việt mang tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, đồng thời quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Giải thưởng do Mạng hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Council), Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Ấn phẩm đối ngoại Asia Pacific Economic Review, Ấn bản điện tử www.ktcatbd.com.vn, CLB Doanh nhân Châu Á – Thái Bình Dương và VINABRA – Thương hiệu Việt Nam phối hợp bình chọn.

Công Ty Môi Trường Văn Lang đã được vinh danh Top 50 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017.

Bằng Chứng Nhận Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương Năm 2017