Danh Hiệu "Thương Hiệu Phát Triển Kinh Tế Hội Nhập" Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tin tức Giải thưởng Danh Hiệu "Thương Hiệu Phát Triển Kinh Tế Hội Nhập"

Danh Hiệu "Thương Hiệu Phát Triển Kinh Tế Hội Nhập"


Tối ngày 15/10, Tạp chí Thương hiệu Việt trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc 2016 - Thương hiệu phát triển kinh tế hội nhập. 

Công Ty Môi Trường Văn Lang Vinh Dự nhận Danh Hiệu " Thương Hiệu Phát Triển Kinh Tế Hội Nhập"

 

 

 

Danh Hiệu "Thương Hiệu Phát Triển Kinh Tế Hội Nhập"