Top
Công trình đã thực hiện Năm 2015
TRẠM XLNT NHÀ MÁY HATCHERY BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRẠM XLNT THỦY SÁN VINH QUANG
HỆ THỐNG XLNT BỆNH VIỆN 30-4
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH
NHÀ MÁY XLNT KCN DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A
TRẠM XLNT KCN XUYÊN Á
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
NHÀ MÁY XLNT THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
TXLNT NHÀ MÁY HATCHERY CP KIÊN GIANG
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3500 M3