Top
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
Tên công trình : Hệ Thống xử lý nước thải KCN Dệt Nhuộm TMTC
Công suất : Q = 40.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Phát triển KCN TMTC
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác