TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3 Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Công suất : Module 1 - Q = 7.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13 - MT:2015/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM BƠM NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 6
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN