TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3 Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Công suất : Module 1 - Q = 7.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13 - MT:2015/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG